Šarlatáni

Šarlatáni

Šarlatáni | 11.06.2018 20:56

Tí, ktorí tvrdia, že tu sú pre druhých, aby im pomohli uzdraviť sa, v skutočnosti škodia ešte viac.

Ako šarlatáni bývajú označovaní najmä ľudia, ktorí pôsobia na poli tzv. komplementárnej a alternatívnej medicíny a nedisponujú lekárskym (resp. obdobným) titulom. Ak by sme urobili anketu medzi obyvateľstvom predpokladám, že by sa však našli respondenti, ktorí by naopak povedali, že šarlatáni sú prítomní v bielych plášťoch v nemocniciach či ambulanciách.

Do vreca s komplementárnou/alternatívnou medicínou býva spolu hodené široké spektrum rôznych tradičných metód, rôznych netradičných nových metód, rôznych metód duševne nevyrovnaných ľudí, ako aj predaj rôznych výživových doplnkov, vitamínov, byliniek...(ľudí pôsobiacich na tomto poli budem v texte ďalej označovať ako liečitelia, berte však prosím na vedomie, že pojem zahŕňa širokú škálu "povolaní").

Chorí vyhľadávajú liečiteľov častokrát vtedy, keď nenachádzajú pomoc, došlo k poškodeniu ich zdravia, resp. nesúhlasia s postupom liečby v klasickej medicíne. Určite sú však aj príbehy v opačnom garde, tj. ľudia, ktorí nenašli pomoc v „alternatíve“ sa obrátia na lekárov a klasickú medicínu.

Ak pre Vás existuje iba jediné kritérium v podobe lekárskeho titulu, ktorý odlišuje šarlatána od profesionála, nemusíte si míňať čas čítaním ďalších riadkov.

Čo je teda tým skutočným merítkom?

Prístup:

Každý, kto má úprimný záujem pomôcť sa bude snažiť poskytnúť osobe hľadajúcej pomoc pravdivé informácie v zrozumiteľnej forme tak, aby mohla urobiť „informované“ rozhodnutie. Bude odpovedať na otázky, informovať o svojom prístupe, postupe, ktorý uplatňuje, o rizikách, dosahovaných výsledkoch a zaujme odmietavé stanovisko v prípade, ak ide o stav, s ktorým pomôcť nedokáže.

Profesionál Vás nebude zbavovať zodpovednosti za rozhodnutie, práve naopak. Nebude využívať manipuláciu na to, aby ste prijali jeho metódy. Nebude od Vás požadovať, aby ste mu verili a sľubovať modré z neba. Nebude úmyselne, neopodstatnene vyvolávať vo Vás strach.

Profesionál iných nezosmiešňuje, komunikuje vecne. Nestavia sa do role zázračného guru, poloboha, nespochybniteľnej autority, ktorú máme iba poslúchať.

Profesionál  sa učí celý život, pristupuje k nemu s pokorou a otvorenosťou.

Výsledky:

Ten najdôležitejší kľúč k tomu, či je niekto menší - väčší profesionál alebo šarlatán sú výsledky a teda objektívne zlepšenie stavu človeka (z dlhodobého hľadiska, tj. kedy nejde iba o tlmenie, odstránenie symptómov, ktoré býva často vyčítané klasickej medicíne).


Niektorým sa zježí koža už pri započutí slova „alternatívna“, nájdu sa však aj ľudia so silnou averziou voči všetkým lekárom bez rozdielu. Predsudky (bez ohľadu na skutočnosť) v nás formovali nepríjemné skúsenosti a/alebo vytvorený obraz sveta v našich predstavách, ktorý potrebujeme, aby ostal nemenný...

Realita je pritom taká, že nie je lekár ako lekár a liečiteľ ako liečiteľ. Sú napríklad aj lekári, z ktorých sa stávajú liečitelia, resp. integrujú niektoré komplementárne/alternatívne metódy do svojej lekárskej praxe.

Pri rozlišovaní šarlatánskych metód od tých fungujúcich bývajú za posvätné považované vedecké štúdie. Bohužiaľ, ako sa ukazuje tie trpia neraz závažnými nedostatkami (pomerne rozsiahly článok spoza oceánu o tejto problematike - https://www.vox.com/2016/7/14/12016710/science-challeges-research-funding-peer-review-process).

Popri samotnom rozhovore s lekárom či liečiteľom a obozretnom štúdiu odborných materiálov pre ľudí hľadajúcich pomoc môžu referencie od  iných klientov predstavovať ďalší užitočný zdroj informácii. Pozitívna skúsenosť sa šíri rýchlo, tá negatívna 2x rýchlejšie. Aj tu je však potrebné byť obozretný, najmä v online svete, keďže zdieľať falošnú (či už takú alebo onakú) referenciu je jednoduché.

Na konci dňa to tak či tak budeme my sami, kto sa bude rozhodovať v našej konkrétnej situácii. Užitočné je preto prijať aj to, že kým nájdeme účinnú pomoc, možno budeme musieť niekedy otvoriť viacero dverí...

Náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj zdravie ľudí by na tom mohli byť lepšie, ak by sme menej polarizovali medzi „klasickou“ a „komplementárnou/alternatívnou“ medicínou a viac robili rozdiely medzi tým, čo prináša (lepšie) výsledky (z dlhodobého hľadiska) a tým, čo ich neprináša. Bohužiaľ bez sebareflexie, otvorenosti to pôjde aj naďalej veľmi pomaly a chýbajúca vzájomná spolupráca, tam kde viditeľné výsledky sú pripraví zbytočne ľudí o kvalitu ich života či život sám.

Integrovaná medicína, v ktorej by sa využívali najúčinnejšie metódy s ohľadom na zdravotný stav konkrétneho človeka, je u nás žiaľ stále pomerne neznámym pojmom. Ako by mohla integrovaná medicína v podmienkach SR vyzerať? K tomu by dopomohol okrúhly stôl profesionálov a kompetentných orgánov - ak nie v tomto, tak snáď v budúcom storočí... Inšpiráciu by v tomto smere mohla predstavovať napríklad Mayo clinic (https://www.mayoclinic.org/departments-centers/integrative-medicine-health)

S boomom na poli komplementárnej a alternatívnej medicíny v posledných rokoch však (oprávnene) mnohí bijú na poplach. Lekári sú prinajmenšom „viditeľní“, evidovaní v registri lekárov a v prípade ich závažného pochybenia (v rámci postupov klasickej medicíny) sú k dispozícii kontrolné mechanizmy. Na alternatívnom poli však nie sú prítomné žiadne stanovené pravidlá (s výnimkou niektorých smerov, ktoré sa „samoregulujú“, ako napr. v prípade homeopatov, ktorí majú tiež zriadenú svoju komoru). Stáva sa tak ideálnym prostredím aj pre podvodníkov či zblúdilé duše.

Každý liečiteľ, ktorý poskytuje svoje služby poctivo, v záujme pomoci ľuďom verím nebude namietať proti tomu, aby bol registrovaný a dohľadateľný v nejakom registri obdobnom tomu lekárskemu a dodržiaval spoločný etický kódex pri pomoci iným, resp. ďalšie pravidlá. V tomto smere je na Slovensku lastovičkou, ktorá sa začína formovať Slovenská naturopatická únia http://www.naturopatickaunia.sk/.