Blog

Horúčka nákupných centier

Horúčka nákupných centier

Slovenské nákupné centrá by sa v tomto a budúcom roku mali rozšíriť o ďalšie tisíce štvorcových metrov*.Samotný koncept nákupného centra by mohol v realite predstavovať užitočné  a prínosné riešenie, avšak problémom je to, ako k realizácii tohto konceptu pristupuje drvivá väčšina investorov. Pri úvahe o vybudovaní nákup

Čítať viac...

Šarlatáni

Šarlatáni

Tí, ktorí tvrdia, že tu sú pre druhých, aby im pomohli uzdraviť sa, v skutočnosti škodia ešte viac. Ako šarlatáni bývajú označovaní najmä ľudia, ktorí pôsobia na poli tzv. komplementárnej a alternatívnej medicíny a nedisponujú lekárskym (resp. obdobným) titulom. Ak by sme urobili anketu medzi obyvateľstvom predp

Čítať viac...

LGBTI - kde končí prirodzenosť

LGBTI - kde končí prirodzenosť

O miere civilizovanosti našej spoločnosti svedčí to, ako sa správame k jej najslabším a najzraniteľnejším členom a aký vzájomný rešpekt je v nej prítomný voči inakosti.Na úvod chcem zdôrazniť, že podporujem akúkoľvek snahu o budovanie rešpektu voči ľuďom, ktorí sa hlásia k LGBTI komunite, tak ako voči všetkým (ktorí dru

Čítať viac...