Život zombie´s

Život zombie´s

Život zombie´s | 02.12.2017 20:11

V rôznych súvislostiach sa často píše, že my ľudia nevyužívame naplno svoj potenciál.

Je to tak.

Náš skutočný potenciál ostal zabrzdený v momente, kedy ako malé deti (generácie za generáciami) sme vedení k formovaniu vlastného ega (pozn. ego v tomto kontexte je predstava v našej mysli, ktorá sa tak stala našou súčasťou, že ju považujeme za skutočnú a nasledujeme čo nám hovorí). Žijeme v spoločnosti poháňanej egom, tj. v predstavách a málokedy v realite.

Z mnohých ľudí sa v zhone za šťastím (za tým, čo naše ego považuje za šťastie), stávajú žijúci zombie, ktorí stratili akýkoľvek kontakt so skutočným svetom a so svojim vnútrom...Niektorých z bdelej kómy preberú až otrasy v živote, kedy svoju pozornosť začnú sústreďovať do seba, do svojho vnútra, na to, čo prežívajú (cítia). 

My ľudia nepredstavujeme 3-rozmerný model tvorený iba z hmoty, sme 4D bytosťou, pričom to posledné D – vedomie, energia, chi, duša, životná iskra, akokoľvek to nazveme predstavuje základný stavebný prvok, z ktorého je tvorené všetko ostatné a k čomu sa všetci raz v plnej miere prinavrátime...

Skutočný potenciál človeka a ľudstva sa teda rozvinie, keď sa vrátime (tréningom) k prirodzenému stavu nášho bytia, tak ako bolo nadizajnované pre účel nášho pobytu na Zemi. Vtedy sa aj to, čo vnímame ako tajomné, či nadprirodzené (ako napr. empatia - schopnosť vcítiť sa do niekoho na diaľku) sa stáva prirodzenou súčasťou našej výbavy..