Osobný rozvoj inak - o konzultácii

Osobný rozvoj inak - o konzultácii

Osobný rozvoj inak - o konzultácii | 11.02.2018 12:19

Nedávno som sa niekoľkokrát stretla s otázkou, prečo konzultácie ponúkam na diaľku a nie osobne. Je to z nasledovných dôvodov:

  1. Konzultácia nie je osobná, ale objektívna, tj. jej účelom nie je vytváranie si osobného vzťahu medzi mnou a klientom, naopak je o klientovi a pre klienta, o NESTRANNOM popise situácie, v ktorej sa nachádza a toho čo potrebuje urobiť, aby došlo k zmene. Ku každému sa však snažím pristupovať s rešpektom a s porozumením :).

  2. Konzultácia na diaľku poskytuje klientovi súkromie, sústredenie sa, ktoré potrebuje, aby mohol pracovať „v sebe“; rozhovor býva otvorenejší, pri osobnom stretnutí máme tendenciu viac sa kontrolovať.

  3. Konzultácia na diaľku rovnako umožňuje mne väčšie sústredenie sa na to podstatné – na klienta.

  4. Keď sa nachádzame v stave, že sme významne odklonení zo svojej vnútornej rovnováhy, aby sme nečelili tomu, čomu potrebujeme čeliť hľadáme únik neraz aj v projekcii, vo vytváraní nezdravého (závislého) vzťahu voči iným. Osobné stretnutia by tak v tomto smere mohli byť veľmi kontraproduktívne, keďže mojou snahou je pomôcť klientovi čeliť práve tomu, čomu potrebuje, tj. byť súčasťou riešenia a nie stať sa súčasťou problému...
V čom sú konzultácie, ktoré poskytujem odlišné od psychoterapie a rôznych mentálnych techník, ako pozitívne myslenie, NLP (a čokoľvek iné, zamerané na zmenu myslenia) alebo spirituálnych praktík (ako veštenie, vzťahová mágia a pod)?

Pozornosť nezameriavam na analýzu fyzických udalostí v živote človeka (čo sa odohralo/odohráva/odohraje, s kým, kde, prečo, začo, načo...) alebo na to, čo sa odohráva v jeho predstavách (na čo, na koho, kedy, kde, ako myslí). Pri konzultácii sa sústreďujem na príčinu, ktorou sú emócie, ktoré v sebe človek potláča, ktoré ho brzdia na mieste a spôsobujú trápenie, neumožňujú žiť život naplno, iba ho prežívať...

Cieľom nie je, aby klient absolvoval čo najviac konzultácií, naopak, aby čo najskôr čelil tomu, čomu potrebuje a konzultácie (či iné podporné "barličky", ktoré predtým využíval)  viac nepotreboval.

Mojou snahou je viesť ľudí k rozvoju ich vlastnej schopnosti - k tomu, aby sa opäť naučili pracovať so svojou energiou ...energia alebo chi (alebo akokoľvek to nazveme) je najväčšia sila, ktorá existuje a všetko ovplyvňuje, je to ten fenomén, ktorý vdychuje ľudskému telu život a rovnako tak aj berie a počas jeho priebehu sa v nás prejavuje prostredníctvom toho, čo nazývame city alebo emócie (hnev, vášeň, smútok, bolesť, strach, radosť, súcit, láska, túžba) a prostredníctvom intuície a zanietenia.

Tak ako si kráčame životom, situácie, ktoré prežívame v nás vyvolávajú rôzne emócie. Keď tieto emócie neprejavíme – potlačíme ich, dôjde k „bloku“ v prúdení našej energie (v našej vnútornej rovnováhe), presne tak, ako by sme do mlynského kolesa hodili kameň, ktorý ho zabrzdí...Ak by sme pozorovali malé deti a zvieratá, tie svoje emócie prirodzene prejavujú a neskrývajú, žijú „tu a teraz“  naplno, bohužiaľ ako rastieme túto prirodzenú schopnosť prestávame využívať a strácame..

Mojou snahou je naučiť ľudí prijímať a prejavovať opäť svoje emócie a uvedomovať si procesy, ktoré sa v nich odohrávajú...aby obnovili svoju rovnováhu a vždy sa k nej vedeli prinavrátiť, aby získali fundamentálnu zručnosť pre zvyšok svojho života, aby boli sebe tým najlepším liečiteľom a neboli závislí na niekom alebo niečom.

Rovnako tak, ak chceme byť vo fyzickej kondícii, potrebujeme sa zdravo, vyvážene stravovať a hýbať po celý život, nie je to o jednej zázračnej pilulke, ktorú jedného dňa zhltneme a od toho momentu sme fit po celý zvyšok života.

Je to o našej neustálej práci, ktorá prináša svoje ovocie...vnútornú slobodu a pokoj.

V prípade, ak by ste mali akékoľvek iné otázky, rada ich zodpoviem.

Úvodnú konzultáciu v trvaní 30 min. môžete využiť bezplatne.

PS: nie je podstatné, či tomu ktokoľvek verí alebo nie....podstatná je skúsenosť...Tak, ako by sme niekomu, kto žije celý život na Sahare povedali, že inde vo svete z neba padá sneh, nemusí tomu veriť, to však na samotnej realite nič nemení – a človek to môže zistiť vlastnou skúsenosťou...