Hlúpe ovce

Hlúpe ovce

Hlúpe ovce | 11.06.2018 20:29

Ľudí, ktorí nasledujú konšpiračné teórie či hoaxy máme tendenciu častovať prívlastkami ako hlúpe ovce, idioti alebo inými skvostnými prívlastkami. Tie sa v našom slovníku udomácnili ako ľudové pomenovanie pre osoby disponujúce nízkym IQ, ktoré im neumožňuje dospieť k objektívnemu úsudku.

S rozmachom sociálnych sietí sa ocitáme v údive nad tým, že aj napriek tomu, že ľudia majú k dispozícii rovnaké informácie, vnímajú ich diametrálne odlišne. Bývame svedkami toho, ako niektorí nasledujú alternatívny príbeh, pričom fakty hovoria jasnou rečou alebo na druhej strane nie sú k dispozícii do takej miery, aby umožnili poskladanie mozaiky udalosti, ktorá sa odohrala.

Chýbajúce rozumové schopnosti však nie sú príčinou nasledovania alternatívnej reality, ktorého sme svedkami.

V prvom rade by sme potrebovali byť si vedomí toho, ako prebieha systematická, cielená manipulácia, nech už je cieľom manipulátora ovplyvniť (mať pod kontrolou) dianie v susedstve, rodine, v práci, či na celospoločenskej úrovni. Deje sa totiž „podprahovo“, mimo našej pozornosti.

Jej základom je cielené podsúvanie poloprávd, lží či vyberanie čerešničiek z toho, čo sa odohralo; častokrát postupne kúsok po kúsku, nevinne v rozmedzí času. Vtedy sa človek nad predloženými informáciami nemusí pozastaviť, keďže nie sú natoľko šokujúce, že sa na ne vedome sústredí, avšak do podvedomia boli uložené (pre ilustráciu - https://www.youtube.com/watch?v=BjueOXCy3OM). Cieľom tohto konania je vytvoriť v podvedomí človeka asociáciu, ktorá bude spájať objekt záujmu manipulátora s určitou charakteristikou (napr. s prívlastkom podvodník, šarlatán, vlastizradca, hrdina, záchranca...).

Súčasne dochádza k cielenému vyvolávaniu emócií, ktoré driemu nevysporiadané vo vnútri človeka  a ženú ho nevedome do slepého nasledovania manipulátora. Vyvolaná emócia (ako napr. strach) je následne prelinkovaná na vytvorenú asociáciu prostredníctvom projekcie (napr. pri nespracovanom strachu ho manipulátor vyvolá tým, že začne podsúvať informácie o tom, že Vaša bezpečnosť či bezpečnosť rodiny je ohrozená. Váš strach prelinkuje na svoj cieľ  - osobu XY, pri ktorej Vám podvedome, systematicky vštepoval napr. asociáciu s „vlastizradca“). To, že za ohrozenie Vašej bezpečnosti je zodpovedná osoba XY je následne posilňované predkladaním ďalších „dôkazov“...

Všetko sa to deje za nevedomosti človeka, ale za vedomého, cieleného konania manipulátora (či už ním je jednotlivec alebo organizovaná skupina). Vynikajúci manipulátori vycítia citlivé miesto, ktorého stlačením sa otvorí „zranenie“, kedy sa ľahko stávame manipulovateľnými. 

Otvorené, nevysporiadané emócie vplývajú na náš fyziologický stav, na aktivitu mozgu a jasnosť nášho videnia, tj. na schopnosť formovať objektívny úsudok podobne ako alkohol alebo drogy. Nie sme vtedy schopní plne vnímať skutočnosť, ktorá sa odohráva. Nachádzame sa v zmenenom stave skresleného vnímania reality, kedy prijímame manipulátorom prezentované „fakty“, vinníka, ktorý zosobňuje náš nevysporiadaný problém a podsúvané riešenie.

Sociálne média sú pre manipulátorov ako dar z nebies, keďže umožňujú ľahko a rýchlo rozširovať "fakty", zoskupovať ľudí, ktorí sa chytili do utkanej pavúčej siete a vzájomne sa podporujú...

Nadávaním niekomu do hlúpych oviec či idiotov nikomu nepomôžeme. Čo urobíte, ak Vám niekto vynadá? ... málokto sa poďakuje a väčšinou nasleduje protiútok alebo sebaobrana.

Svojím konaním tak len prilievame olej do ohňa, spôsobujeme tým ešte väčšiu polarizáciu, priľnutie človeka k podsúvanej alternatívnej realite a súdržnosť s manipulátorom (resp. s tým, čo manipulátor stavia na piedestál).

Lepšie je urobiť to inak a bez invektív poukázať dotyčného na fakty a prípadne aj na to, že mu vo vnímaní reality môžu brániť jeho vlastné nevysporiadané problémy. Áno, je vysoká pravdepodobnosť, že naše úsilie môže ostať bez efektu (čeliť realite by totiž znamenalo vysporiadať sa so svojím zranením, ktoré si človek nesie v duši). Častokrát je to až silná kríza, v ktorej sa človek ocitne, kedy dôjde k precitnutiu a  „aha“ momentu uvedomenia...

Voči alternatívnej realite nie je imúnny nikto z nás bez ohľadu na výšku IQ. Stačí, ak manipulátor zacieli na naše citlivé miesto ukrývajúce v sebe silný emočný náboj, ktoré si neuvedomujeme. Ak sa bijete do pŕs, že Vám sa to nemôže stať, mýlite sa.

Aby sme neprepadli hoaxom, konšpiračným teóriám, či ostrakizovaniu je potrebné nielen vyvíjať neochvejné úsilie byť obozretný a overovať si fakty, ale uvedomovať si aj to, čo sa deje v našom vnútri a naučiť sa, ako si s tým poradiť.

To, že máme niekomu potrebu nadávať do hlúpych oviec je varovným signálom, že aj v nás samých sa odohráva niečo, čomu nevenujeme pozornosť a mali by sme...


PS1: Viac k nášmu vnímaniu a jeho manipulácii si môžete v prípade záujmu vypočuť tu (dostupné iba v anglickom jazyku): https://www.youtube.com/watch?v=6iq8exnPi2s&list=PLXsOxWXacVDP0h3-wJJjhyIkpiv9W-Cdu&index=0

PS2: Ak ste sa stali obeťou manipulácie, neobviňujte sa, prijmite túto lekciu a zamerajte sa na to, čo Vás viedlo k strate obozretnosti a objektívneho úsudku... Ak hľadáte pomocnú ruku, budem Vám rada nápomocná.