(E)Moc(č)ní hrdinovia sociálnych sietí

(E)Moc(č)ní hrdinovia sociálnych sietí

(E)Moc(č)ní hrdinovia sociálnych sietí | 24.03.2018 16:32

Vo virtuálnych diskusiách, ako aj tých osobných, môžeme pozorovať správanie ľudí sprevádzané tým, že nedokážu viesť vecnú diskusiu v KONTEXTE. Prekážkou, ktorá im v tom bráni je nazvime to emočná clona, pre ktorú je ich pozornosť  odvádzaná na poháňanie vlastných právd, boj proti nepriateľovi, objektívne skutočnosti zostávajú pritom ignorované. Prijatie faktov, tak ako sú, by pre nich znamenalo čeliť svojim nespracovaným traumám a to býva pre nás všetkých neraz veľmi ťažké... Správanie týchto ľudí vykazuje v diskusiách nasledovné znaky:

(nižšie uvedené príklady vychádzajú z komentárov nedávnej diskusie ku kúpajúcej sa pani v burkini na kúpalisku Aquacity, ktorej som sa zúčastnila)

• FABULÁCIA, PREKRÚCANIE VYJADRENÍ  INÝCH

Prifarbenie skutočnosti s cieľom diskreditovať inú osobu, ktorej vyjadrenia sú pre nás nepohodlné.

Diskutujúci 1: „..určitú dobu som strávila v Egypte, mimo turistických centier, s domácimi...“ 
Diskutujúci 2: „bola tri dni v Egypte, takže moslimský národ dokonale pozná“ 

• NESCHOPNOSŤ DRŽAŤ SA KONTEXTU, ODVÁDZANIE OD PODSTATY 

Odvracanie vlastnej pozornosti a/alebo pozornosti iných od (vnútorného) konfliktu medzi realitou a tomu, čomu potrebujeme veriť a/alebo chceme, aby iní verili.

Diskutujúci 1: „...nikde nie je uvedené, že burkini v Aquacity sú výslovne zakázané...“
Diskutujúci 2: „Dobre ber lyžiarsku vystroj a chod na kúpalisko...a skoč v tom do vody...veď tiež na kúpaliskách nemáš napísané že nemôžeš...“

• PAUŠALIZÁCIA/POVRCHNÉ ZOVŠEOBECŇOVANIE 

Automatické prenášanie vlastnej skúsenosti alebo skúsenosti niekoho iného  v konkrétnych situáciách (s konkrétnymi ľuďmi) na celú populáciu (osôb) charakterizujúcu spoločný znak (napr. v tomto prípade náboženstvo). 

V diskusii bol zdieľaný komentár pána, ktorý popisoval nepríjemnú skúsenosť so ženami v burkini na pláži vo Francúzsku, ktoré mali kožné ochorenia a i., táto skúsenosť bola automaticky prenesená na spomínanú pani na kúpalisku v Aquacity (pričom v čase diskusie neexistoval žiaden dostupný fakt o tom, že dotyčná žena trpela akýmkoľvek ochorením, resp. že nedodržiavala hygienu na kúpalisku).

• ZOSMIEŠŇOVANIE, ÚTOKY A „POTĽAPKÁVANIE SA“

Predostieranie faktov, resp. vecné, nestranné komentáre  sú pre emočných hrdinov veľmi nepríjemnou konfrontáciou, kedy prežívajú značný diskomfort. Potrebujú polarizáciu – vidieť v iných buď priateľa alebo nepriateľa, nestrannosť ich vykoľajuje. Skôr alebo neskôr sa budú usilovať „dať vás dole“, ako svojich nepriateľov zosmiešňovaním a  osobnými útokmi. Vo veľkej miere k tomu potrebujú iných podporovateľov, aby sa vzájomne utvrdzovali vo „svojej pravde a viere“ a ospravedlňovali svoje správanie..

Spúšťačom emočnej clony môže byť u každého iný „kľúč“ –  napr. u niekoho  je to „moslim" alebo "utečenec“, u iného „alternatívna medicína“, „anti-vakcineri“, "Soros", čokoľvek. Preto pri diskusii na niektoré témy nemusíme mať problém fakty prijať v kontexte a diskutovať o nich konštruktívne, zatiaľ čo pri iných to už jednoducho nejde.

Ak si svoju emočnú clonu neuvedomujeme stávame sa ľahko obeťou manipulácie rôznych záujmových skupín (https://www.tyzden.sk/spolocnost/47142/volby-sa-pomocou-dat-z-facebooku-ovplyvnuju-cambridge-analytica-je-len-spicka-ladovce/).

Ľudia trpiaci silnou emočnou nerovnováhou začnú meniť svoje správanie väčšinou až po silnom zemetrasení vo svojom živote, ktoré ich vedie k uvedomeniu, že oni sú v prvom rade tí, ktorí majú problém a začnú ho riešiť. Alebo si to uvedomia (bohužiaľ) až vo chvíľach, keď je už na zmenu neskoro.

Epidémia emočných hrdinov na sociálnych sieťach (a nielen tu)  je však dôkazom toho, že naša spoločnosť robí niekde pri výchove generácii fatálnu chybu...

Čo robiť v prípade, ak sa ocitneme v diskusii s takýmito hrdinami?
• držme sa skutočnosti (faktov), v prípade, ak sú v diskusii ešte ľudia, ktorí majú o konštruktívnu diskusiu záujem, ak nie diskusiu opusťme,

• nevracajme údery späť – necháme sa tak vtiahnuť do pasce hry, v ktorej neexistuje víťaz,

• zamerajme pozornosť na seba – na to, čo v nás komentáre iných vyvolali (potrebujeme prijať a prejaviť to, čo sami cítime, aby sme obnovili vlastnú vnútornú rovnováhu a objektívnosť...v prípade záujmu naučiť sa ako na to, som tu pre Vás)